انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان

نسخه‌ی کامل: درس پروژه فناوری اطلاعات (ورودی بهمن 92 )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

درس پروژه فناوری اطلاعات (ورودی بهمن 92 )

موضوع‌ها

 1. آقای عشقی (0 پاسخ)
 2. آقای محمدی (0 پاسخ)
 3. آقای زارعی (0 پاسخ)
 4. آقای رحیمی (0 پاسخ)
 5. خانم معروفی (0 پاسخ)
 6. آقای حبیبی (0 پاسخ)
 7. آقای رستمی (0 پاسخ)
 8. خانم محمدبیگ (0 پاسخ)
 9. خانم خضری (0 پاسخ)
 10. خانم مولانی (0 پاسخ)
 11. خانم ابوبکری (0 پاسخ)
 12. خانم محمودی (0 پاسخ)
 13. آقای رحمن نژاد (0 پاسخ)