نظر دوستان راجع به کارایی انجمن؟
بله
100.00%
aso، karo، n.jaebashi، pariya، rone67، sosan
6 100.00%
خیر
0%
0 0%
در کل: 6 رأی 100%