نظر شما در مورد کارایی انجمن در طول این دوره چیست ؟
عالی
100.00%
1 100.00%
متوسط
0%
0 0%
بد
0%
0 0%
در کل: 1 رأی 100%