انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان
تمرینات درس ITMS نرم افزار ARENA - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان (http://csgroup.ir)
+-- انجمن: دروس رشته ی کامپیوتر (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: تمرین (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+---- موضوع: تمرینات درس ITMS نرم افزار ARENA (/showthread.php?tid=30)تمرینات درس ITMS نرم افزار ARENA - HASAN.H - 1394/2/31

نمونه تمرینات نرم افزار ارنا ARENA فروشگاه زنجیره ای و پارکینگ بیسیم