انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان
درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (زارعی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان (http://csgroup.ir)
+-- انجمن: دروس رشته ی کامپیوتر (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: کتاب و جزوه (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+---- موضوع: درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (زارعی) (/showthread.php?tid=37)درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (زارعی) - csgroup - 1394/3/21

مدرس : یونس زارعی

دانلود جزوه دست نویس

دانلود مجموعه سوالات