انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان
دانلود جزوه سیستم های خبره - کمال میرزایی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان (http://csgroup.ir)
+-- انجمن: دروس رشته ی کامپیوتر (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: کتاب و جزوه (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+---- موضوع: دانلود جزوه سیستم های خبره - کمال میرزایی (/showthread.php?tid=44)دانلود جزوه سیستم های خبره - کمال میرزایی - csgroup - 1394/8/13

دانلود جزوه سیستم های خبره -  کمال میرزایی

دریافت