انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان
آقای رحمن نژاد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان (http://csgroup.ir)
+-- انجمن: انجمن های متفرقه (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: درس پروژه فناوری اطلاعات (ورودی بهمن 92 ) (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=34)
+--- موضوع: آقای رحمن نژاد (/showthread.php?tid=49)آقای رحمن نژاد - csgroup - 1394/8/23

[تصویر:  a.png]