انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان
جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان (http://csgroup.ir)
+-- انجمن: دروس رشته ی کامپیوتر (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: کتاب و جزوه (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+---- موضوع: جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت (/showthread.php?tid=66)جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت - csgroup - 1394/9/9

سیستم های اطلاعات مدیریت

مدرس : یونس زارعی


دریافت جزوه دست نویس [تصویر:  new1.gif]

دریافت نکات مهم جهت امتحان پایانی [تصویر:  new2.gif]

[تصویر:  object86883859.png]