انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان
جزوه درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی بوکان (http://csgroup.ir)
+-- انجمن: دروس رشته ی کامپیوتر (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مهندسی فناوری اطلاعات IT (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: کتاب و جزوه (http://csgroup.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+---- موضوع: جزوه درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات (/showthread.php?tid=7)جزوه درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات - csgroup - 1394/1/30

مدرس : محمدبیگ

دانلود جزوه